OBD2 TekLink

OBD2 TekLink

Miễn phí
Connects OBD2 code readers to the PC
Người dùng đánh giá
3.4  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.1
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Transfers the diagnostic data collected by the OBD2 code reader onto the PC and installs available updates for the device.
OBD2 TekLink™ là một phần mềm ứng dụng cái lá gan giúp cậu tôi chuyển Diagnostic Data từ OBD2 Code Reader một PC. Chuyển dữ liệu có thể được hiển thị, cứu, emailed và in. Phần mềm cũng cho phép anh để nâng cấp Code Reader qua Internet.
Thông tin được cập nhật vào: